Lokal Ledningsgruppsträning

Hammarstensmodellen Beskrivning träningsprogram för Lokal Ledningsgrupp Lokal ledningsgrupp är produktionsledarens ledningsorgan på avdelningsnivå. Den består oftast av PL, TL och vissa stödfunktioner så som produktionstekniker eller UH) Omfattning: 3 heldagar + 2st ½ dagar med ca. 1 månads mellanrum Deltagare: Befintliga ledningsgrupper med Produktionsledare, teamledaren och stödfunktioner. (Finns inte den lokala…

Slutrapport avseende ledarträning i operativ ledning, implementation av operativ mötesstruktur och gemensam ledningsfilosofi för Drömtrappor AB

VD på Drömtrappor AB har under ca 1 års tid tränat sina ledare, ledningsgrupper och team i operativ produktionsledning och effektivt teamarbete. Under träningen har även implementerats en gemensam ledningsfilosofi och mötesstruktur i företaget. Hela företaget har varit med i utvecklingsprocessen och träningen.   Träningsperiod: Juni 2017 – oktober 2018…

Förnyat förtroende hos Toyota Material Handling

Hammarsten Ledarutveckling har under de senaste åren tränat fabriks- och produktionsledningen på TMH i operativt ledarskap utifrån Hammarstens-modellen. Ledarträningen har genomförts inom ramen för TPS.  Nu har HL  fått förtroendet att träna och utveckla nya produktionsledare. Träningen kommer att ske i samarbete med deras produktionschefer. Övergripande Mål med träningen PL…