Praktisk ledarträning i verklig miljö

Ledarträning för platschef- och arbetsledare inom Peab region Mellersta, inom ramen för Hammarstens-modellen. Målsättning: Platsledningsmöte DELTAGARE: Platschef, arbetsledare och Entreprenadingengör Övergripande mål Platsledningsgruppen och respektive ledare skall efter genomförd träning: Utvecklat sin förmåga att genomföra effektiva operativa platsledningsmöten enligt Visuell Planering Produktion (VPP) Utvecklat en god förmåga att tillsammans planera verksamheten, där…

Lokal Ledningsgruppsträning

Hammarstensmodellen Beskrivning träningsprogram för Lokal Ledningsgrupp Lokal ledningsgrupp är produktionsledarens ledningsorgan på avdelningsnivå. Den består oftast av PL, TL och vissa stödfunktioner så som produktionstekniker eller UH) Omfattning: 3 heldagar + 2st ½ dagar med ca. 1 månads mellanrum Deltagare: Befintliga ledningsgrupper med Produktionsledare, teamledaren och stödfunktioner. (Finns inte den lokala…

Slutrapport avseende ledarträning i operativ ledning, implementation av operativ mötesstruktur och gemensam ledningsfilosofi för Drömtrappor AB

VD på Drömtrappor AB har under ca 1 års tid tränat sina ledare, ledningsgrupper och team i operativ produktionsledning och effektivt teamarbete. Under träningen har även implementerats en gemensam ledningsfilosofi och mötesstruktur i företaget. Hela företaget har varit med i utvecklingsprocessen och träningen.   Träningsperiod: Juni 2017 – oktober 2018…

Förnyat förtroende hos Toyota Material Handling

Hammarsten Ledarutveckling har under de senaste åren tränat fabriks- och produktionsledningen på TMH i operativt ledarskap utifrån Hammarstens-modellen. Ledarträningen har genomförts inom ramen för TPS.  Nu har HL  fått förtroendet att träna och utveckla nya produktionsledare. Träningen kommer att ske i samarbete med deras produktionschefer. Övergripande Mål med träningen PL…