Ledningsgruppsutveckling

Lokal Ledningsgruppsträning

Hammarstensmodellen Beskrivning träningsprogram för Lokal Ledningsgrupp Lokal ledningsgrupp är produktionsledarens ledningsorgan på avdelningsnivå. Den består oftast av PL, TL och vissa stödfunktioner så som produktionstekniker eller UH) Omfattning: 3 heldagar + 2st ½ dagar med ca. 1 månads mellanrum Deltagare: Befintliga ledningsgrupper med Produktionsledare, teamledaren och stödfunktioner. (Finns inte den lokala…

Förnyat förtroende på Strömsholmen AB

Hammarsten Ledarutveckling AB har tidigare tränat Produktions- och Gruppledarna inom produktionen på Strömsholmen AB. Nu har HL även fått förtroendet att genomföra ett träningsprogram med företagets fabrikslednings grupp. Inriktningen på träningen kommer att vara Ledardeklaration, effektiva ledningsgrupps möten, löpande samverkan inom ledningsgruppen samt beslutsfattning. Träningen börjar under januari och kommer…

Storsatsning på ledarskap på Wermland Mechanics

“Vi har under snart ett års tid genomfört ett ledarskapsprogram för att utveckla ledarskapet i produktion. Målgruppen har varit produktionsledningen. Samtliga ledningsbefattningar inom produktion har deltagit i programmet. Teorier inom ledarskap har varvats med genomförda förändringar i praktiken. Konsulten Lennart Hammarsten, som har flerårig erfarenhet inom ledarskapsutveckling, är den som…

PEAB Region Bygg Mellersta

Hammarsten ledarutveckling har tillsammans med Företagsutveckling K-Fam fått fortsatt förtroende att träna cheferna inom PEAB. Denna gång sker träningen med de operativa cheferna i Örebro. Träningen kommer i huvudsak att omfatta: – ledardeklaration med operativ handlingsplan – operativt ledningssystem – effektiva operativa möten – effektiv kommunikation- konflikthantering – Samverkan