Litteratur

Handbok för PL och TL

Hammarsten Ledarutveckling kommer innan sommaren ha kommit ut med ytterligare en bok om ledarskap och produktionsledning. Handbok för PL och TL Att utveckla en målstyrd organisation som stödjer Lean Production Den förra boken riktade sig till Rektorer och heter HANDBOK FÖR ATT LEDA EN SKOLA FÖR ELDSJÄLAR och var skriven tillsammans…