Utveckla din ledarförmågaBli en tryggare och starkare ledare
Gör som PEAB Bygg Region Mellersta

Gör som PEAB Bygg Region Mellersta

Ledar- och Platsledningsträning i operativt ledarskap inom ramen för VPP för PEAB region Mellersta. Upplägget är upprättad av Hammarsten ledarutveckling enligt Hammarstensmodellen. Målsättningar DELTAGARE: Platschef, arbetsledare, PEAB hantverkare, stödfunktioner, projektledare och Ledande montörer från underentreprenörer. Övergripande mål Platsledningsgruppen och respektive ledamot skall efter genomförd utvecklingsprocess: Utvecklat sin förmåga att agera utifrån ett tydligt, målstyrt…

Slutrapport- 4 års ledningsträning Toyota Material Handling

Målbeskrivning och slutrapport för ledar- och ledningsträning av produktionsledningsgrupperna inom Toyota Material Handling Fabriksledningen på Toyota Material Handling har genomfört en ledar- och ledningsgruppsträning på produktionsledningsnivå. Syftet med träningen har varit att samträna och utveckla respektive ledare och produktionsledningsgrupp i operativ ledning. Riktlinjer för träningen Träningen har: Utgått från ledarnas…

Förnyat förtroende på Strömsholmen AB

Hammarsten Ledarutveckling AB har tidigare tränat Produktions- och Gruppledarna inom produktionen på Strömsholmen AB. Nu har HL även fått förtroendet att genomföra ett träningsprogram med företagets fabrikslednings grupp. Inriktningen på träningen kommer att vara Ledardeklaration, effektiva ledningsgrupps möten, löpande samverkan inom ledningsgruppen samt beslutsfattning. Träningen börjar under januari och kommer…

Handbok för PL och TL

Hammarsten Ledarutveckling kommer innan sommaren ha kommit ut med ytterligare en bok om ledarskap och produktionsledning. Handbok för PL och TL Att utveckla en målstyrd organisation som stödjer Lean Production Den förra boken riktade sig till Rektorer och heter HANDBOK FÖR ATT LEDA EN SKOLA FÖR ELDSJÄLAR och var skriven tillsammans…

Produktionsledning

Hammarsen ledarutveckling skall under ca 6 månader träna produktionsledningen på Crem International i Åmåtfors. Träningens innehåll i stort är Teamutveckling av Produktionschefens ledningsgrupp Effektiva operativa möten Utvecklande av en Styrkedja som säkerställer kontroll, beslutsfattning, förbättringsarbete och samverkan i produktion. Konflikthantering-svåra samtal Personligt ledarskap