Utveckla din ledarförmågaBli en tryggare och starkare ledare

Slutrapport- 4 års ledningsträning Toyota Material Handling

Målbeskrivning och slutrapport för ledar- och ledningsträning av produktionsledningsgrupperna inom Toyota Material Handling Fabriksledningen på Toyota Material Handling har genomfört en ledar- och ledningsgruppsträning på produktionsledningsnivå. Syftet med träningen har varit att samträna och utveckla respektive ledare och produktionsledningsgrupp i operativ ledning. Riktlinjer för träningen Träningen har: Utgått från ledarnas…

Förnyat förtroende på Strömsholmen AB

Hammarsten Ledarutveckling AB har tidigare tränat Produktions- och Gruppledarna inom produktionen på Strömsholmen AB. Nu har HL även fått förtroendet att genomföra ett träningsprogram med företagets fabrikslednings grupp. Inriktningen på träningen kommer att vara Ledardeklaration, effektiva ledningsgrupps möten, löpande samverkan inom ledningsgruppen samt beslutsfattning. Träningen börjar under januari och kommer…

Handbok för PL och TL

Hammarsten Ledarutveckling kommer innan sommaren ha kommit ut med ytterligare en bok om ledarskap och produktionsledning. Handbok för PL och TL Att utveckla en målstyrd organisation som stödjer Lean Production Den förra boken riktade sig till Rektorer och heter HANDBOK FÖR ATT LEDA EN SKOLA FÖR ELDSJÄLAR och var skriven tillsammans…

Produktionsledning

Hammarsen ledarutveckling skall under ca 6 månader träna produktionsledningen på Crem International i Åmåtfors. Träningens innehåll i stort är Teamutveckling av Produktionschefens ledningsgrupp Effektiva operativa möten Utvecklande av en Styrkedja som säkerställer kontroll, beslutsfattning, förbättringsarbete och samverkan i produktion. Konflikthantering-svåra samtal Personligt ledarskap

Storsatsning på ledarskap på Wermland Mechanics

“Vi har under snart ett års tid genomfört ett ledarskapsprogram för att utveckla ledarskapet i produktion. Målgruppen har varit produktionsledningen. Samtliga ledningsbefattningar inom produktion har deltagit i programmet. Teorier inom ledarskap har varvats med genomförda förändringar i praktiken. Konsulten Lennart Hammarsten, som har flerårig erfarenhet inom ledarskapsutveckling, är den som…

Förnyat förtroende på Toyota

Under 2016 tränade Hammarsten Ledarutveckling 9st produktionsledningsgrupper i operativ ledning, beslutsfattning, samverkan, operativa möten och proaktivt målstyrt ledarskap,  inom ramen för Toyota production system (TPS). NU har HL fått förnyat förtroende att träna och utveckla ytterligare 12 stycken Produktionsledare i att leda och agera inom ramen för TPS.