Utveckla din ledarförmågaBli en tryggare och starkare ledare

Företag – offentlig förvaltning

Ledar- och ledningsträningen syftar till att utveckla ett effektivt ledningssystem och träna ledarna och teamen till att agera utifrån ett proaktivt och målstyrt ledarskap.

Read more

Pedagogiskt ledarskap

Ledar- och ledarträningen inom skolan syftar till att utveckla skolans ledningssystem och träna skolans ledning och arbetslag till att agera utifrån ett proaktivt pedagogiskt ledarskap.

Read more

Personlig utveckling – coachning

Träningsprogrammen inom personlig utveckling syftar till att utveckla dig som ledare främst vad det gäller personlig insikt, omtanke och ansvar om dig själv i relation till din ledarroll.

Read more
Vill du träna dina ledare eller din organisation till att stå längst fram först? Välkommen att kontakta mig på Hammarsten Ledarutveckling.
Ta steget

Referenser

Christian Persman

”Att arbeta i arbetslag och tillsammans för att utveckla verksamheten är självklarheter inom skolans värld. Men att gå från fina ord till ett nå konkreta resultat är inte lika självklart. I samarbetet med Lennart Hammarsten har skolan i Arvika på både ledningsnivå och skolnivå fått tydliga och konkreta verktyg – men framför allt träning i – att vara målfokuserade och ha förmågan att skapa en tydlig och effektiv organisation. Framgångsreceptet har varit växelspelet mellan utveckling av personlig medvetenhet och ledarskap – och en tydlig organisationsstruktur.”

Christian Persman Grundskolechef - Arvika kommun
Stefan Egersand

"Lennart Hammarsten har på ett professionellt sätt tränat mig, mina ledare och produktionsteam i målstyrning och operativ ledning i produktion. Han har även under träningen hjälpt oss att utveckla ett ännu effektivare ledningssystem. Utvecklingsprocessen/träningen har fungerat mycket bra. "

Stefan Egersand Produktionschef - Sandvik Mining and Construction Köping AB

Nyheter

Personligt ledarskap – Ledardeklaration

Ledardeklaration Mål med ledardeklarationen – Medvetandegöra för dig själv vad du vill bygga med ditt ledarskap. – Återkoppla till din chef hur du har uppfattat det uppdraget denne givit dig. – Återkoppla till din chef den målbild som du har med ditt ledarskap Syfte: Med hjälp av en ledardeklaration förmedla…

Läs mer

Överlämning av projekt mellan Arbetschef och Projektchef

Överlämning av projekt från AC – till Projektchef/Platschef Min uppfattning av projektet Här beskriver du som AC hur du ser på projektet. Svårighetsgrad Utmaningar Om det finns speciella förutsättningar som gäller för projektet. Operativa Mål Under operativa mål beskriver du vilka operativa mål som gäller för projektet. Ex. Överlämning till…

Läs mer