Utveckla din ledarförmågaBli en tryggare och starkare ledare

Företag – offentlig förvaltning

Ledar- och ledningsträningen syftar till att utveckla ett effektivt ledningssystem och träna ledarna och teamen till att agera utifrån ett proaktivt och målstyrt ledarskap.

Read more

Pedagogiskt ledarskap

Ledar- och ledarträningen inom skolan syftar till att utveckla skolans ledningssystem och träna skolans ledning och arbetslag till att agera utifrån ett proaktivt pedagogiskt ledarskap.

Read more

Personlig utveckling – coachning

Träningsprogrammen inom personlig utveckling syftar till att utveckla dig som ledare främst vad det gäller personlig insikt, omtanke och ansvar om dig själv i relation till din ledarroll.

Read more
Vill du träna dina ledare eller din organisation till att stå längst fram först? Välkommen att kontakta mig på Hammarsten Ledarutveckling.
Ta steget

Referenser

Christian Persman

”Att arbeta i arbetslag och tillsammans för att utveckla verksamheten är självklarheter inom skolans värld. Men att gå från fina ord till ett nå konkreta resultat är inte lika självklart. I samarbetet med Lennart Hammarsten har skolan i Arvika på både ledningsnivå och skolnivå fått tydliga och konkreta verktyg – men framför allt träning i – att vara målfokuserade och ha förmågan att skapa en tydlig och effektiv organisation. Framgångsreceptet har varit växelspelet mellan utveckling av personlig medvetenhet och ledarskap – och en tydlig organisationsstruktur.”

Christian Persman Grundskolechef - Arvika kommun
Stefan Egersand

"Lennart Hammarsten har på ett professionellt sätt tränat mig, mina ledare och produktionsteam i målstyrning och operativ ledning i produktion. Han har även under träningen hjälpt oss att utveckla ett ännu effektivare ledningssystem. Utvecklingsprocessen/träningen har fungerat mycket bra. "

Stefan Egersand Produktionschef - Sandvik Mining and Construction Köping AB

Nyheter

Förnyat förtroende på Strömsholmen AB

Hammarsten Ledarutveckling AB har tidigare tränat Produktions- och Gruppledarna inom produktionen på Strömsholmen AB. Nu har HL även fått förtroendet att genomföra ett träningsprogram med företagets fabrikslednings grupp. Inriktningen på träningen kommer att vara Ledardeklaration, effektiva ledningsgrupps möten, löpande samverkan inom ledningsgruppen samt beslutsfattning. Träningen börjar under januari och kommer…

Läs mer

Handbok för PL och TL

Hammarsten Ledarutveckling kommer innan sommaren ha kommit ut med ytterligare en bok om ledarskap och produktionsledning. Handbok för PL och TL Att utveckla en målstyrd organisation som stödjer Lean Production Den förra boken riktade sig till Rektorer och heter HANDBOK FÖR ATT LEDA EN SKOLA FÖR ELDSJÄLAR och var skriven tillsammans…

Läs mer