Företaget

tjanster

Välkommen till Hammarsten Ledarutveckling

Hammarsten Ledarutveckling tränar upp effektiviteten hos dig, dina ledare och team för att kunna agera inom ramen för ett operativt ledningssystem.

Under mina 25 år som ledare (officer, utbildningsansvarig och VD) har jag alltid brunnit för att träna mina avdelningar till att inta attityden att alltid vilja stå längst fram först.

Med den ledarerfarenheten och de värderingarna tränar jag, dig, dina ledare och team, till att utveckla och agera i ett effektivt ledningssystem. Där ni genom ert ledarskap, skapar förutsättningar till att stå längst fram först, i vad som är betydelsefullt för er.

Detta kräver gedigen träning, av både ledare, medarbetare och team, till att på ett effektivt sätt samarbeta i ett ledningssystem. Ett samarbete som bygger på att samtliga ledare i organisationen har kontrakterat sig till tre saker.

  1. Jag skall göra allt som står i min makt för att nå mitt operativa mål.
  2. Jag skall genomföra den process som jag ansvarar för så effektivt och med så hög kvalitet som möjligt.
  3. Mina medarbetare skall må bra tillsammans med mig.