Personlig utveckling – coachning

personligt

Personlig utveckling

Utmaningen i livet och i yrkesrollen är att över tiden vara i den personliga kraften och ha en hög lägstanivå i att må bra.

Syftet med de personliga träningarna är att öka upp din medvetenhet och personliga insikt i hur du leder dig själv så att du är i din kraft och har en hög lägstanivå i att må bra.

Exempel:

Handledning – Coachning

Du som ledare skall efter genomförd handledning – coachning utvecklat en stabilitet och säkerhet i ditt ledarskap där följande områden kommer att integreras i träningen.

  • Ledardeklaration
  • Målstyrning och grundförutsättningar för målstyrning
  • Operativt ledningssystem
  • Effektiva operativa möten
  • Effektiv kommunikation – konflikthantering
  • Att leda i tre steg
  • Grundläggande ledarskapsteorier

Presentationsteknik

Vad är en bra inledning, som väcker intresse och gör att publiken lyssnar på mig?
Hur gör jag för verkligen att sälja mitt budskap?
Hur gör jag för att uppträda övertygande och säkert?
Hur ska jag hantera nervositet, svåra frågor och andra svåra situationer?

Det lovar jag att jag lär dig under två intensiva dagar med konkret teori, mycket övning, videofilmning och personlig feed-back.