Tjänster

personligt

Tjänster inom ledar- och ledningsträning

Eftersom ledar- och ledningsträning handlar om att utveckla redan inarbetade beteenden, men också att utveckla nya beteenden, därför genomför jag träningarna över en längre period på oftast minst 6 månader.

Träningsprogrammet genomförs i stort enligt följande;

 • Måldialog och coachning av chef 2 x 3 tim
 • Designat träningsprogram 5 dagar
 • Formativa utvärderingar mellan utvecklingsdagarna
 • Summativ utvärdering

De vanligaste träningarna jag genomför är följande;

 Företag – offentlig förvaltning

 • Ledar- och ledningsträning inom ramen för målstyrt ledarskap.
 • Produktionsledar- och Produktionsledningsträning inom ramen för Lean produktion.

Skolan

 • Ledningsträning för ledningsgrupp eller Samo/styrgrupp
 • Teamträning för arbetslag
 • Träningsprogram Förstelärare

 Personlig utveckling

 • Handledning – Coachning
 • Presentationsteknik