Visioner

vision

Hammarsten Ledarutveckling skapar möjligheter för dig att utforska och tydliggöra vad gott ledarskap betyder för dig. Jag ger dig också verktyg så att du kan arbeta framgångsrikt och professionellt med att utveckla dina team och anställda till att må bättre och bli effektivare.

Hammarsten Ledarutveckling bygger nära och genuina kontakter med dig som kund, för att vi ska känna ömsesidig trygghet och respekt genom utvecklingsprocessen. Målet är att du genom stor personlig insikt och förmåga att uppskatta och använda dina egna unika egenskaper kan bedriva ett ledarskap byggt på medvetenhet, kärlek och ansvar.

Bli arkitekten av ditt eget ledarskap

Min roll i din utvecklingsprocess är att coacha dig att utforska dina egna värderingar och tankar, såväl utifrån personligt perspektiv som ur företagets. Den som är arkitekt av sitt ledarskap har en tydlig målbild och en medvetenhet om de förutsättningar som krävs för att nå gruppens/företagets mål.

Min strategi för din ledarutveckling ska

  • integreras i din och gruppens dagliga verksamhet.
  • genomföras över en längre tid.
  • skapa ett personligt värdesystem byggt på företagets grundläggande värderingar.
  • skapa möjligheter för dig att utforska och tydliggöra vad gott ledarskap är för dig.
  •  ge dig verktyg designade så att du kan arbeta framgångsrikt och professionellt med att utveckla dina team och anställda till att må bättre och bli effektivare.