Företag – offentlig förvaltning

foretag

Ledningsträning inom företag

Ett framgångsrikt ledarskap handlar mycket om att jag som ledare har ett tydligt operativt mål att arbeta mot. Ett mål som ger mig kraft och energi i mitt ledarskap.

Det handlar också om att jag har tränat och tränar mig själv, mina ledare och team till att agera proaktivt, samverka och fatta bra beslut, både i formella och oförutsedda situationer.

Ledar- och ledningsträningen syftar till att träna ledarna- och ledningsgruppen till effektiv beslutsfattning och ett proaktivt och målstyrt ledarskap i relation till företagets eller teamets operativa mål.

Exempel:

Ledar- ledningsträning inom ramen för målstyrt ledarskap

Ledningsgruppen och respektive ledamot skall efter genomförd ledarträning:

 • Utveckla målgemenskap kring företagets operativa mål.
 • Utvecklat sin förmåga att agera utifrån ett tydligt, målstyrt och medvetet ledarskap inom ramen för företagets ledningssystem.
 • Utvecklat en förmåga att leda i tre steg, nu-nästa steg och på sikt.
 • Utvecklat en effektiv och proaktiv lösningsfokuserad rapportering.
 • Utvecklat en effektiv lednings- och mötesstruktur som stödjer arbetet med utvecklandet av ledningssystemet.
 • Fått ökad teoretisk kunskap kring de grundläggande ledarskapsteorierna.

 

Produktionsledar- och produktionsledningsträning inom ramen för Lean produktion

Produktionsledningsgruppen och respektive ledamot skall efter genomförd ledarträning:

 • Utvecklat en målgemenskap kring de övergripande produktionsmålen.
 • Utvecklat sin förmåga att agera utifrån ett tydligt, målstyrt och medvetet ledarskap inom ramen för produktionsledningssystemet.
 • Utvecklat en förmåga att leda i tre steg, nu-nästa steg och på sikt.
 • Utvecklat en effektiv och proaktiv lösningsfokuserad rapportering.
 • Utvecklat en effektiv lednings- och mötesstruktur som stödjer arbetet med ständiga förbättringar.
 • Fått ökad teoretisk kunskap kring de grundläggande ledarskapsteorierna.

 


 Referenser

swegon     kaller    tibnor