Utveckla din ledarförmågaBli en tryggare och starkare ledare

Lokal Ledningsgruppsträning

Hammarstensmodellen Beskrivning träningsprogram för Lokal Ledningsgrupp Lokal ledningsgrupp är produktionsledarens ledningsorgan på avdelningsnivå. Den består oftast av PL, TL och vissa stödfunktioner så som produktionstekniker eller UH) Omfattning: 3 heldagar + 2st ½ dagar med ca. 1 månads mellanrum Deltagare: Befintliga ledningsgrupper med Produktionsledare, teamledaren och stödfunktioner. (Finns inte den lokala…

Slutrapport avseende ledarträning i operativ ledning, implementation av operativ mötesstruktur och gemensam ledningsfilosofi för Drömtrappor AB

VD på Drömtrappor AB har under ca 1 års tid tränat sina ledare, ledningsgrupper och team i operativ produktionsledning och effektivt teamarbete. Under träningen har även implementerats en gemensam ledningsfilosofi och mötesstruktur i företaget. Hela företaget har varit med i utvecklingsprocessen och träningen.   Träningsperiod: Juni 2017 – oktober 2018…

Förnyat förtroende hos Toyota Material Handling

Hammarsten Ledarutveckling har under de senaste åren tränat fabriks- och produktionsledningen på TMH i operativt ledarskap utifrån Hammarstens-modellen. Ledarträningen har genomförts inom ramen för TPS.  Nu har HL  fått förtroendet att träna och utveckla nya produktionsledare. Träningen kommer att ske i samarbete med deras produktionschefer. Övergripande Mål med träningen PL…

Gör som PEAB Bygg Region Mellersta

Gör som PEAB Bygg Region Mellersta

Ledar- och Platsledningsträning i operativt ledarskap inom ramen för VPP för PEAB region Mellersta. Upplägget är upprättad av Hammarsten ledarutveckling enligt Hammarstensmodellen. Målsättningar DELTAGARE: Platschef, arbetsledare, PEAB hantverkare, stödfunktioner, projektledare och Ledande montörer från underentreprenörer. Övergripande mål Platsledningsgruppen och respektive ledamot skall efter genomförd utvecklingsprocess: Utvecklat sin förmåga att agera utifrån ett tydligt, målstyrt…

Slutrapport- 4 års ledningsträning Toyota Material Handling

Målbeskrivning och slutrapport för ledar- och ledningsträning av produktionsledningsgrupperna inom Toyota Material Handling Fabriksledningen på Toyota Material Handling har genomfört en ledar- och ledningsgruppsträning på produktionsledningsnivå. Syftet med träningen har varit att samträna och utveckla respektive ledare och produktionsledningsgrupp i operativ ledning. Riktlinjer för träningen Träningen har: Utgått från ledarnas…