Ledarträning

Praktisk ledarträning i verklig miljö

Ledarträning för platschef- och arbetsledare inom Peab region Mellersta, inom ramen för Hammarstens-modellen. Målsättning: Platsledningsmöte DELTAGARE: Platschef, arbetsledare och Entreprenadingengör Övergripande mål Platsledningsgruppen och respektive ledare skall efter genomförd träning: Utvecklat sin förmåga att genomföra effektiva operativa platsledningsmöten enligt Visuell Planering Produktion (VPP) Utvecklat en god förmåga att tillsammans planera verksamheten, där…

Gör som PEAB Bygg Region Mellersta

Gör som PEAB Bygg Region Mellersta

Ledar- och Platsledningsträning i operativt ledarskap inom ramen för VPP för PEAB region Mellersta. Upplägget är upprättad av Hammarsten ledarutveckling enligt Hammarstensmodellen. Målsättningar DELTAGARE: Platschef, arbetsledare, PEAB hantverkare, stödfunktioner, projektledare och Ledande montörer från underentreprenörer. Övergripande mål Platsledningsgruppen och respektive ledamot skall efter genomförd utvecklingsprocess: Utvecklat sin förmåga att agera utifrån ett tydligt, målstyrt…

Slutrapport- 4 års ledningsträning Toyota Material Handling

Målbeskrivning och slutrapport för ledar- och ledningsträning av produktionsledningsgrupperna inom Toyota Material Handling Fabriksledningen på Toyota Material Handling har genomfört en ledar- och ledningsgruppsträning på produktionsledningsnivå. Syftet med träningen har varit att samträna och utveckla respektive ledare och produktionsledningsgrupp i operativ ledning. Riktlinjer för träningen Träningen har: Utgått från ledarnas…