Träningsprogram AC område

Träningsprogram AC område

Utvecklingsplan AC område

Träningsprogram AC Ledningsgrupp

Övergripande Mål

AC-ledningsgrupp och respektive ledamot skall efter genomförd utvecklingsprocess:

 • Utvecklat en god förmåga att genomföra effektiva operativa ledningsmöten.
 • Utvecklat en effektiv och proaktiv lösningsfokuserad rapportering till AC-chef.
 • Utvecklat en tydlighet kring varandras operativa uppdrag och målbild med ledarskapet.
 • Utvecklat en gemensam målbild kring de operativa möten som skall stödja den värdeskapande processen inom AC 5615.
  (Ledningsstruktur från PC – AC)
 • Utvecklat en gemensam målbild över de olika rollerna AC,Stf AC och PrC roll och operativa uppdrag.
Moment Omfattning Tid Deltagare
0 Förankring av ledningsfilosofi och träningsupplägg i stort 3 tim AC
1 Förankring/fördjupning av utvecklingsprocessen inom AC området. 1 dag AC ledning
2 AC ledardeklaration 2×2,5 tim 5 tim AC
3 Dag 1 ledningsgruppsträning 1 dag AC ledning
4 PrC/Stf AC ledardeklaration 1×2,5 tim x 3 7,5 tim AC
5 Dag 2 Ledningsgruppsträning 1 dag AC ledning
6 Uppföljning AC ledningsgruppsträning ½ dag AC ledning
7 Uppföljning AC ledningsgruppsträning ½ dag AC ledning
Summa

Träningsprogram PrC Ledningsgrupp

Deltagare: PrC och PC. (AC/Stf AC chef deltar)

Övergripande Mål

PrC-ledningsgrupp och respektive PC skall efter genomförd ledningsträning:

 • Fått en tydlighet kring vad PrC rollen innebär och vilket uppdrag som denne har.
 • Utvecklat en god förmåga att genomföra effektiva operativa ledningsmöten.
 • Utvecklat en effektiv och proaktiv lösningsfokuserad rapportering till PrC.
 • Utvecklat en tydlighet kring varandras operativa uppdrag och målbild med ledarskapet. (Ledardeklaration)
 • Utvecklat en gemensam målbild kring de operativa möten som skall stödja den värdeskapande processen inom PrC ansvarsområde.
  (Ledningsstruktur från Morgonmöte till Ledningsgruppsmöte)

 

Nedanstående träningsprogram genomförs med respektive PrC ledningsgrupp.

Moment Omfattning Tid Deltagare
1 Förankring av utvecklingsprocessen till ledningsgruppen ½  dag PrC och PC
2 Dag 1 ledningsgruppsträning 1 dag PrC och PC
3 PC ledardeklaration 4×2,5 tim/PC 10 tim PrC och PC
4 Dag 2 Ledningsgruppsträning 1 dag PrC och PC
5 Uppföljning PrC ledningsgruppsträning ½ dag PrC och PC
6 Uppföljning PrC ledningsgruppsträning ½ dag PrC och PC
Summa

Ex på innehåll i träningen

 • Samverkan stödfunktioner, använder vi stödfunktionerna rätt?
 • AL och PC roller i projektet, hur delegera till AL.
 • Hur leda projektet utifrån Delmål och Milstolpar
 • Överlämning av projekt till PC
 • Effektiv kommunikation
 • Kvalitetssäkring av processen genom personligt ledarskap.
 • Effektiva operativa möten.

 

Träningsprogram projekt x 2

Moment Omfattning Tid Deltagare
1 Förankring av ledningsfilosofi och tränings-program för VPP PrC samt Platsledning
2 Uppföljning

Platsledningsmöte

½ dag Platsledning
3 Uppföljning

Platsledningsmöte

½ dag Platsledning
4 Genomgång Planeringsmöte och PC veckomöte ½ dag Platsledning

Ledande montörer

5 Uppföljning Planeringsmöte och PC veckomöte

 

½ dag Platsledning
6 PrC och Lennart genomför exempel på internt planeringsmöte ½ dag Platsledning
7 PrC och Lennart följer upp träningen av VPP mötesstruktur ½ dag PrC Platsledning
8 PrC och Lennart följer upp träningen av VPP mötesstruktur ½ dag PrC Platsledning
Summa

 

Metodik

Träningen i projekten genomförs i två steg.

Steg 1 genomförs under ledning av Lennart Hammarsten och PrC följer med och lär.

Steg 2 genomförs under ledning av PrC under handledning av Lennart Hammarsten

Produktionsstöd och arbetsledare:

Moment Omfattning Tid Deltagare
1  AC/PrC Delgivning av ledardeklaration till avdelningen 1,5 AC/PrC samt Prod stöd
2 Förankring av ledningsfilosofi och PrC rollen. 2 tim Prod stöd
3 Förankring av ledningsfilosofi och ledarskap inom ramen för VPP ½ dag Arbetsledare

 

Ove Svanberg

4 Förankring av ledningsfilosofi och ledarskap inom ramen för VPP ½ dag Arbetsledare

 

Thomas Ahlberg

Summa