Hammarstens-modellen

Praktisk ledarträning i verklig miljö

Ledarträning för platschef- och arbetsledare inom Peab region Mellersta, inom ramen för Hammarstens-modellen. Målsättning: Platsledningsmöte DELTAGARE: Platschef, arbetsledare och Entreprenadingengör Övergripande mål Platsledningsgruppen och respektive ledare skall efter genomförd träning: Utvecklat sin förmåga att genomföra effektiva operativa platsledningsmöten enligt Visuell Planering Produktion (VPP) Utvecklat en god förmåga att tillsammans planera verksamheten, där…

Slutrapport avseende ledarträning i operativ ledning, implementation av operativ mötesstruktur och gemensam ledningsfilosofi för Drömtrappor AB

VD på Drömtrappor AB har under ca 1 års tid tränat sina ledare, ledningsgrupper och team i operativ produktionsledning och effektivt teamarbete. Under träningen har även implementerats en gemensam ledningsfilosofi och mötesstruktur i företaget. Hela företaget har varit med i utvecklingsprocessen och träningen.   Träningsperiod: Juni 2017 – oktober 2018…

Förnyat förtroende hos Toyota Material Handling

Hammarsten Ledarutveckling har under de senaste åren tränat fabriks- och produktionsledningen på TMH i operativt ledarskap utifrån Hammarstens-modellen. Ledarträningen har genomförts inom ramen för TPS.  Nu har HL  fått förtroendet att träna och utveckla nya produktionsledare. Träningen kommer att ske i samarbete med deras produktionschefer. Övergripande Mål med träningen PL…