Förnyat förtroende hos Toyota Material Handling

Förnyat förtroende hos Toyota Material Handling

Hammarsten Ledarutveckling har under de senaste åren tränat fabriks- och produktionsledningen på TMH i operativt ledarskap utifrån Hammarstens-modellen. Ledarträningen har genomförts inom ramen för TPS.  Nu har HL  fått förtroendet att träna och utveckla nya produktionsledare. Träningen kommer att ske i samarbete med deras produktionschefer.

Övergripande Mål med träningen

PL skall efter genomförd träning ha god förmåga att:

  • tillämpa ett operativt ledarskap som bygger på egen ledardeklaration och TPS grundläggande värderingar.
  • samverka med stödfunktionerna i organisationen.
  • tillsammans med sina TL, assisterande TL och stödfunktioner, genomföra effektiva lokala ledningsmöten.
  • tillsammans med sina TL, assisterande TL och medarbetare genomföra effektiva team- förbättringsmöten.
  • utmana sin personal kring icke värdeskapande beteenden.
  • reflektera kring sin avdelnings prestation i relation till produktionsmålet.
  • uttrycka behov för att bibehålla resultatet eller komma ikapp körplanen.
  • genomföra tydliga och proaktivt rapporter till sin PC.