2 årigt Coaching- ledarutvecklings avtal

2 årigt Coaching- ledarutvecklings avtal

Hammarsten Ledarutveckling AB har erhållit ett 2 årigt coaching- ledarutvecklings avtal med Säffle Kommun. 

Målet med avtalet är att chefer i Säffle kommun har tillgång till ett flexibelt, väl beprövat och högkvalitativt stöd när de ska utvecklas i sin profession i enlighet med Säffle kommuns ledarpolicy. Stödet ska vara av varierande slag och möjliggöra att utvecklingen är individanpassad och behovs specifik.  Det skall även ta hänsyn till såväl styrkor som utvecklingsområden och därför kommer inom den närmaste tiden olika ledningsstöd upphandlas.

Syftet med avtalet är att bidra till den handlingskraftiga chefskultur vi utvecklar i Säffle kommun, där varje chef skapar förutsättningar för sig själv och medarbetarna/specialisterna att utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt.