Gör som PEAB Bygg Region Mellersta

Gör som PEAB Bygg Region Mellersta

Gör som PEAB Bygg Region Mellersta

Ledar- och Platsledningsträning i operativt ledarskap inom ramen för VPP för PEAB region Mellersta.

Upplägget är upprättad av Hammarsten ledarutveckling enligt Hammarstensmodellen.

Målsättningar

DELTAGARE: Platschef, arbetsledare, PEAB hantverkare, stödfunktioner, projektledare och Ledande montörer från underentreprenörer.

Övergripande mål

Platsledningsgruppen och respektive ledamot skall efter genomförd utvecklingsprocess:

 • Utvecklat sin förmåga att agera utifrån ett tydligt, målstyrt och medvetet ledarskap i relation till stödfunktioner, egen personal och underentreprenörer.
 • Ha god kunskap och färdighet att genomföra effektiva operativa möten utifrån PEABs egen ledningsstruktur VPP.
 • Utvecklat en arbetskultur mellan tjänstemän och hantverkare inom Peab som kännetecknas av gemensam tillhörighet.

Ledar- och platsledningsträning

Målsättning platschefen

Platschefen skall efter genomförs träning utvecklat en god förmåga att:

 • Agera utifrån ett tydligt, målstyrt och medvetet ledarskap i relation till stödfunktioner, egen personal och underentreprenörer.
 • Leda verksamheten utifrån ett trestegstänkande.(Nu-Nästa steg och På sikt)
 • Genomföra effektiva morgonmöten enligt VPP, med sina arbetsledare.
 • Genomföra effektiva veckoplaneringsmöten med sina arbetsledare och underentreprenörer, enligt VPP.
 • Tillsammans med arbetsledarna utvecklat team-möten inom projektet.
 • Utifrån sin ledardeklaration och projektplan utmana sina underställda ledare, underentreprenörer och UE projektledare.
 • Genomföra platschefs- introduktioner och genomgångar.

Målsättning arbetsledare

Arbetsledarna skall efter genomförs träning utvecklat en god förmåga att:

 • Agera utifrån ett tydligt, målstyrt och medvetet ledarskap i relation till stödfunktioner, egen personal och underentreprenörer.
 • Rapportera läget utifrån projektplan till platschefen vid morgonmöten, veckoplaneringsmöten och platsledningsmöten.
 • Leda sitt ansvarområde utifrån ett trestegstänkande. (Nu-Nästasteg och På sikt)
 • Genomföra effektiva morgonmöten medUE. 2(3)
 • Genomföra effektiva AL ledningsmöten med UE;na inom sitt ansvarsområde.
 • Utifrån sin ledardeklaration och projektplan utmana sina underställda. (underentreprenörer och egna PEAB hantverkare).
 • Tillsammans med platschef och hantverkare utvecklat team-möten.
 • Biträda platschefen vid platschefsintroduktioner och platschefsgenomgångar.

Ledar-och platsledningsträning

Nedanstående ämnesområden kommer att integreras och tränas i utvecklingsprocessen.

 • Platschefens (PC) och arbetsledarnas (AL) personliga ledardeklaration.
 • Målstyrda team och underentreprenörsteam.
 • Målgemenskap kring NU-Nästa steg och På sikt i AL lokala ledningsgrupp och Platsledningsgruppen.
 • Proaktivt målstyrt ledarskap genom trestegstänkande hos AL och PC. (Nu, Nästa steg och På sikt)
 • Praktisk träning av AL och PC Morgonmöten
 • Praktisk träning av AL lokala ledningsmöte.
 • Praktisk träning av PC veckoplaneringsmöte
 • Praktisk träning av Platsledningsmöte.
 • Att ingå i en ledningsgrupp – uppgift och ansvar
 • Effektiv lösningsfokuserad rapportering
 • Effektiv kommunikation
 • Konflikthantering/svåra samtal