Hammarstensmodellen

Hammarstensmodellen

Ledarträning i skarpt läge

Hammarstensmodellen är en genomtänkt och utvärderad utvecklings-process. Den ger ledare och ledningsgrupper i företaget möjlighet att träna och utveckla sitt ledarskap i skarpt läge. Processen bygger på Lean-filosofin och har genom åren växt fram utifrån erfarenheter från ledar- och ledningsträningar med bland annat följande företag:

 • Toyota Material Handling i Mjölby
 • Strömsholmen AB i Tranås
 • Drömtrappor AB i Norsjö
 • Sandvik Mining and Construction i Köping

hammarstensmodellen

Syftet med träningen är att utveckla en kompetens hos företags- och produktionsledningen  att självständigt kunna leda organisationen i effektiv operativ ledning, målstyrning, beslutsfattning och samverkan. Träningen utgår från den dagliga verksamheten i skarpt läge. En annan effekt av träningen är också att ledarna tillsammans utvecklar och implementerar en genomtänkt ledningsfilosofi för företaget eller produktionen.

Träningens innehåll:

 • Att utveckla en genomtänkt ledningsfilosofi.
 • Ledarskapets grundförutsättningar
 • Måldefiniering av operativt uppdrag
 • Att utveckla och träna aktiva och målstyrda team
 • Att utveckla och träna aktiva och ansvarstagande medarbetare.
 • Att medvetandegöra och formulera sitt eget personliga ledarskap genom en ledardeklaration
 • Förankring av ledningsfilosofi och ledardeklaration.
 • Att leda och utveckla verksamheten genom trestegstänkande (Nu-Nästa steg och På sikt)
 • Att implementera en operativ mötesstruktur
 • Att leda och utveckla effektiva operativa morgonmöten
 • Att leda och utveckla effektiva operativa produktionsledningsmöten.
 • Att leda och utveckla effektiva lokala ledningsmöten.
 • Att leda och utveckla målstyrda team med aktiva och drivande medarbetare.
 • Att utveckla en kultur i företaget som kännetecknas av ständiga förbättringar och ordning och reda.
 • Konflikthantering.