Operativ ledning

iBiz Solutions fortsätter att ledarträna sina ledare

iBiz Solution har arbetat hårt för att utveckla sina ledare och ledningsgrupper i operativ ledning. Nu har Hammarsten ledarutveckling fått fortsatt förtroende att träna iBiz Solutions ledare i operativt ledarskap. Träningen kommer omfatta följande områden. Operativ beslutsfattning i ledningsgrupp Operativ rapportering Personligt ledarskap Effektiva operativa möten Operativa en till en…

Gör som PEAB Bygg Region Mellersta

Gör som PEAB Bygg Region Mellersta

Ledar- och Platsledningsträning i operativt ledarskap inom ramen för VPP för PEAB region Mellersta. Upplägget är upprättad av Hammarsten ledarutveckling enligt Hammarstensmodellen. Målsättningar DELTAGARE: Platschef, arbetsledare, PEAB hantverkare, stödfunktioner, projektledare och Ledande montörer från underentreprenörer. Övergripande mål Platsledningsgruppen och respektive ledamot skall efter genomförd utvecklingsprocess: Utvecklat sin förmåga att agera utifrån ett tydligt, målstyrt…

Storsatsning på ledarskap på Wermland Mechanics

“Vi har under snart ett års tid genomfört ett ledarskapsprogram för att utveckla ledarskapet i produktion. Målgruppen har varit produktionsledningen. Samtliga ledningsbefattningar inom produktion har deltagit i programmet. Teorier inom ledarskap har varvats med genomförda förändringar i praktiken. Konsulten Lennart Hammarsten, som har flerårig erfarenhet inom ledarskapsutveckling, är den som…

Utbildningsförvaltningen Växjö Kommun

Växjö kommuns utbildningsförvaltning har under de två senaste åren implementerat ett operativt ledningssystem med en tydlig styrkedja i förvaltningen; från förvaltningschef till arbetslag ute i skolorna. Inom ramen för implementeringen har nu Hammarsten ledarutveckling, tillsammans med MeUniversity, fått förtroende att träna verksamhetschefen och områdescheferna i operativ ledning. Träningen kommer i…