iBiz Solutions fortsätter att ledarträna sina ledare

iBiz Solutions fortsätter att ledarträna sina ledare

iBiz Solution har arbetat hårt för att utveckla sina ledare och ledningsgrupper i operativ ledning. Nu har Hammarsten ledarutveckling fått fortsatt förtroende att träna iBiz Solutions ledare i operativt ledarskap. Träningen kommer omfatta följande områden.

  • Operativ beslutsfattning i ledningsgrupp
  • Operativ rapportering
  • Personligt ledarskap
  • Effektiva operativa möten
  • Operativa en till en möten.