Produktionsledningsträning på Note Torsby AB

Produktionsledningsträning på Note Torsby AB

Hammarsten Ledarutveckling har fått förnyat förtroende att träna produktionsledningen på Note Torsby AB. Träningen syftar till att flytta ut de operativa besluten längre ut i produktionen och då framförallt till Lokal ledningsgrupp och till de operativa teamen och teamledarna. Träningen syftar även till att träna upp produktionsledarnas och teamledarnas förmåga till att fatta operativa beslut genom sin lokala ledningsgrupp.

Lokal ledningsgrupp = Produktionsledarens ledningsgrupp bestående av produktionsledare, teamledaren och tekniker.