Produktionsledning

Slutrapport- 4 års ledningsträning Toyota Material Handling

Målbeskrivning och slutrapport för ledar- och ledningsträning av produktionsledningsgrupperna inom Toyota Material Handling Fabriksledningen på Toyota Material Handling har genomfört en ledar- och ledningsgruppsträning på produktionsledningsnivå. Syftet med träningen har varit att samträna och utveckla respektive ledare och produktionsledningsgrupp i operativ ledning. Riktlinjer för träningen Träningen har: Utgått från ledarnas…

Produktionsledning

Hammarsen ledarutveckling skall under ca 6 månader träna produktionsledningen på Crem International i Åmåtfors. Träningens innehåll i stort är Teamutveckling av Produktionschefens ledningsgrupp Effektiva operativa möten Utvecklande av en Styrkedja som säkerställer kontroll, beslutsfattning, förbättringsarbete och samverkan i produktion. Konflikthantering-svåra samtal Personligt ledarskap

Förnyat förtroende på Toyota

Under 2016 tränade Hammarsten Ledarutveckling 9st produktionsledningsgrupper i operativ ledning, beslutsfattning, samverkan, operativa möten och proaktivt målstyrt ledarskap,  inom ramen för Toyota production system (TPS). NU har HL fått förnyat förtroende att träna och utveckla ytterligare 12 stycken Produktionsledare i att leda och agera inom ramen för TPS.

Wermlands Mechanics

Hammarsten Ledarutveckling har fått förtroendet att träna produktionsledningen, inom Wermlands Mechanics, i operativ ledning inom produktion. Träningen kommer i huvudsak att genomföras med PC, PL och Team ledare och omfatta personligt ledarskap, operativa lednings- och team möten, effektiv kommunikation och samverkan med stödfunktioner. Träningen startade under september och kommer att pågå under…

Strömsholmen AB

Hammarsten Ledarutveckling har fått förtroendet att träna produktionsledningen, inom Strömsholmen AB, i operativ ledning inom produktion. Träningen kommer i huvudsak att genomföras med PC, PL och Team ledare och omfatta personligt ledarskap, operativa lednings- och team möten, effektiv kommunikation och samverkan med stödfunktioner. Träningen startade under september och kommer att pågå under…