Wermlands Mechanics

Wermlands Mechanics

Hammarsten Ledarutveckling har fått förtroendet att träna produktionsledningen, inom Wermlands Mechanics, i operativ ledning inom produktion. Träningen kommer i huvudsak att genomföras med PC, PL och Team ledare och omfatta personligt ledarskap, operativa lednings- och team möten, effektiv kommunikation och samverkan med stödfunktioner. Träningen startade under september och kommer att pågå under ca 6 – 8 månader.