Öppen ledarutbildning

Öppen ledarutbildning

Hammarsten Ledarutveckling har under september månad genomfört en öppen ledarutbildning i Storuman. Utbildningen genomfördes inom ramen för Akademi Norr och deltagare på utbildningen var enmans- och småföretag. Innehållet i utbildningen var enligt följande:

– Dag 1 och halva dag 2: Personlig insikt och personligt ledarskap

– Halva dag 2 och dag 3: Ledningssystem, målstyrning, gruppens utveckling.

– Dag 4: Svåra samtal och konflikthantering

Utvärderingsresultatet är enligt nedan.

Här är lite siffror från de frågor som berörde dig och utbildningen. Skalan var 1-5.

Har utbildningen uppfyllt dina förväntningar angående innehåll och genomförande?

betyg 3 – 1 st, betyg 4 – 6 st och betyg 5 – 2 st

Har utbildningens innehåll gett dig mer kunskap i ämnet?

betyg 4 – 2 st och betyg 5 – 7 st

Har utbildningen stärkt dig i din arbetsroll (känner du dig tryggare i ditt arbetsutövande)

betyg 4 – 4 st och betyg 5 – 5

Hur upplever du läraren?

betyg 4 – 3 st och betyg 5 – 6 st