Ytterligare förnyat förtroende hos Toyota Material handling.

Ytterligare förnyat förtroende hos Toyota Material handling.

Hammarsten Ledarutveckling har under de senaste åren tränat fabriksledningen, de olika produktionsledningarna i fabriken (PC och PL) i operativ ledning, inom ramen för Toyota production system (TPS). Nu har även HL fått förtroendet att träna och utveckla produktionens samtliga Teamledare (TL). Träningen kommer att ske i samarbete med TL produktionsledare och produktionschef.

Målsättningen med träningen är att TL efter genomförd träning skall

  • ha god kunskap och färdighet att tillsammans med sina Assisterande TL genomföra temamöten.
  • ha förståelse för hur PL genomför effektiva lokala ledningsmöten och vad som förväntas av dom som TL på mötet.
  • Ha kunskap och färdighet att utmana sin personal kring icke värdeskapande beteenden.
  • Ha god förståelse för den operativa ledningsfilosofi som tillämpas inom produktionen.