Produktionsledning

Produktionsledning

Hammarsen ledarutveckling skall under ca 6 månader träna produktionsledningen på Crem International i Åmåtfors. Träningens innehåll i stort är

  • Teamutveckling av Produktionschefens ledningsgrupp
  • Effektiva operativa möten
  • Utvecklande av en Styrkedja som säkerställer kontroll, beslutsfattning, förbättringsarbete och samverkan i produktion.
  • Konflikthantering-svåra samtal
  • Personligt ledarskap