Ledar-och ledningsgruppsträning

Ledar-och ledningsgruppsträning

Hammarsten ledarutveckling har av Öckerö kommun fått förtroendet att träna 3 stycken ledningsgrupper inom kommunen i operativ ledning. Träningen kommer i huvudsak att handla om teamutveckling av respektive ledningsgrupp, effektiva ledningsmöten, samverkan, ledardeklaration, styr-stödkedja ut i organisationen samt personligt ledarskap.