Förnyat förtroende på Toyota

Förnyat förtroende på Toyota

Under 2016 tränade Hammarsten Ledarutveckling 9st produktionsledningsgrupper i operativ ledning, beslutsfattning, samverkan, operativa möten och proaktivt målstyrt ledarskap,  inom ramen för Toyota production system (TPS). NU har HL fått förnyat förtroende att träna och utveckla ytterligare 12 stycken Produktionsledare i att leda och agera inom ramen för TPS.