PEAB Region Bygg Mellersta

PEAB Region Bygg Mellersta

Hammarsten ledarutveckling har tillsammans med Företagsutveckling K-Fam fått fortsatt förtroende att träna cheferna inom PEAB. Denna gång sker träningen med de operativa cheferna i Örebro. Träningen kommer i huvudsak att omfatta:

– ledardeklaration med operativ handlingsplan

– operativt ledningssystem

– effektiva operativa möten

– effektiv kommunikation- konflikthantering

– Samverkan