Storsatsning på ledarskap på Wermland Mechanics

Storsatsning på ledarskap på Wermland Mechanics

“Vi har under snart ett års tid genomfört ett ledarskapsprogram för att utveckla ledarskapet i produktion. Målgruppen har varit produktionsledningen. Samtliga ledningsbefattningar inom produktion har deltagit i programmet. Teorier inom ledarskap har varvats med genomförda förändringar i praktiken.

Konsulten Lennart Hammarsten, som har flerårig erfarenhet inom ledarskapsutveckling, är den som lotsat oss framåt. Han har lyckats bra med att kombinera teori med praktiskt ledarskap i vårt dagliga arbete”.

Läs nyheten i helhet på Wermland Mechanics hemsida.

Storsatsning på ledarskap!