Praktisk ledarträning i verklig miljö

Praktisk ledarträning i verklig miljö

Ledarträning för platschef- och arbetsledare inom Peab region Mellersta, inom ramen för Hammarstens-modellen.

Målsättning: Platsledningsmöte

DELTAGARE: Platschef, arbetsledare och Entreprenadingengör

Övergripande mål

Platsledningsgruppen och respektive ledare skall efter genomförd träning:

 • Utvecklat sin förmåga att genomföra effektiva operativa platsledningsmöten enligt Visuell Planering Produktion (VPP)
 • Utvecklat en god förmåga att tillsammans planera verksamheten, där delmål och milstolpar tydliggörs.
 • Utvecklat en god förmåga att ha kontroll på projektet utifrån perspektiven, Nu, Nästa steg och på sikt.

Nedan: Platsledningen i projekt Djupängen i Karlstad tränar operativt platsledningsmöte

Målsättning: Arbetsledarens planeringsmöte

DELTAGARE: Arbetsledare, underställda underentreprenörer och teamrepresentanter från Peab.

Övergripande mål Arbetsledarens ” ledningsgrupp”

“Ledningsgruppen” skall efter genomförd träning:

 • Utvecklat sin förmåga att genomföra effektiva operativa planeringsmöten enligt Visuell Planering Produktion (VPP)
 • Utvecklat en god förmåga att tillsammans detaljplanera utifrån förutbestämda delmål för gruppen.
 • Utvecklat en god förmåga att ha gemensam syn kring Nu-Nästa steg och På sikt för “ledningsgruppen” i relation till delmål och milstolpe.

Arbetsledaren skall efter genomförs träning utvecklat en god förmåga att:

 • Agera utifrån ett tydligt, målstyrt och medvetet ledarskap i relation till stödfunktioner, egen personal och underentreprenörer.
 • Summera underentreprenörernas rapportering och utifrån summeringen kunna fatta operativa beslut.
 • Kunna genomföra tydliga och personliga informationer om hur denne ser på genomförd och kommande verksamhet.
 • Rapportera läget utifrån genomfört möte, till platschefen, vid PC veckomöte
 • Leda sitt ansvarområde utifrån ett trestegstänkande. (Nu-Nästasteg och På sikt.
 • Utifrån sin ledardeklaration och gemensamma planering utmana sina underställda. (underentreprenörer och egna hantverkare).

Målsättning: Platschefens veckomöte

DELTAGARE: Platschef, arbetsledare, underställda underentreprenörer och teamrepresentanter från Peab.

Övergripande mål

Samtliga ledare, ledande montörer och teamrepresentanter skall efter genomförd träning:

 • Utvecklat sin förmåga att genomföra effektiva veckomöte enligt Visuell Planering Produktion (VPP)
 • Utvecklat en god förmåga att ha gemensam syn kring Nu-Nästa steg och På sikt för projektet i relation till delmål och milstolpar.

Platschefen skall efter genomförs träning utvecklat en god förmåga att:

 • Summera arbetsledarnas rapportering och utifrån summeringen kunna fatta operativa beslut.
 • Kunna genomföra tydliga och personliga informationer om hur denne ser på genomförd och kommande verksamhet.
 • Utifrån sin ledardeklaration och gemensam planering utmana sina underställda.

Arbetsledaren skall efter genomförs träning utvecklat en god förmåga att:

 • Rapportera läget utifrån genomfört planeringsmöte, till platschefen.

Nedan: Platsledningen i projekt Djupängen i Karlstad under platschefens veckomöte

Nedanstående ämnesområden integreras och tränas i utvecklingsprocessen.

 • Platschefens (PC) och arbetsledarnas (AL) personliga ledardeklaration.
 • Målstyrda team och underentreprenörsteam.
 • Målgemenskap kring NU-Nästa steg och På sikt i AL lokala ledningsgrupp och Platsledningsgruppen.
 • Proaktivt målstyrt ledarskap genom trestegstänkande hos AL och PC. (Nu, Nästa steg och På sikt)
 • Praktisk träning av AL och PC Morgonmöten
 • Att ingå i en ledningsgrupp – uppgift och ansvar
 • Effektiv lösningsfokuserad rapportering
 • Effektiv kommunikation
 • Konflikthantering/svåra samtal