Ledarträning på Nätet

Ledarträning på Nätet

Inom kort kommer Hammarsten Ledarutveckling att  lägga ut en ledarträning här på hemsidan. Träningen omfattar 10 stycken seminarier och bygger på Hammarstensmodellen, en modell där du kan utveckla dig själv och din organisation till att bli ännu mer värdeskapande och effektiva i ert ledarskap. Ledarträningen bygger även på boken som jag skrivit och som heter Praktiskt ledarskap för produktions- och teamledare. (Finns att köpa på Lean Forum)

Övergripande mål med träningen:

Efter genomförd träning vill jag att du påbörjat utvecklingen av din organisation utifrån nedanstående:

•Alla dina ledare och avdelningar har ett tydligt operativt mål med grundförutsättningar.
•Du har formulerat en egen ledardeklaration och påbörjat förankringen av ditt ledarskap i organisationen.
•Påbörjat införandet av en genomtänkt operativ mötesstruktur, för att säkerställa goda förutsättningar till beslutsfattning på rätt nivå.
•Påbörjat träningen av dina ledare, ledningsgrupper och team till att genomföra effektiva operativa möten.
•Genom ditt ledarskap startat upp att kvalitetssäkra din verksamhet och den värdeskapande processen.

Seminariedelar:

Introduktion

Inledning – mål och syfte med ledar- och ledningsträningen.

Seminarie

1. Operativ effekt av en ledar-ledningsträning

Block 1: Personligt ledarskap

2.Operativt uppdrag med grundförutsättningar.
3.Ledardeklaration
4.Personligt ledarskap
5.Att leda utifrån ett trestegstänkande

Block 2: Operativ ledning

6.Operativt möte (Del 1: Operativ mötesstruktur, Del 2: Effektiva operativa möten)
7.Operativ rapportering
8.Kvalitetssäkring
9.Samverkan med stödfunktioner

Avslutning

10.Summering

Är du nyfiken på träningen och har frågor är det bara du kontaktar mig på följande mailadress.

lennart@hanmmarsten.biz