Ledarutveckling för företag i Kil

Ledarutveckling för företag i Kil

Ledarutveckling för företag i Kil

Hammarsten Ledarutveckling har av Kils kommun fått förtroendet att leda ett 4 dagars ledarträningsprogram, som ett led i kommunens arbete att stärka det lokala näringslivsklimatet. Träningen vänder sig främst till företagen i Kil och kommer att genomföras under en 4 månadersperiod, med start i september. Träningen kommer att innehålla följande delar. Personligt ledarskap, operativ ledning, operativa möten,  målstyrning och konflikthantering.