Utbildningsförvaltningen Växjö Kommun

Utbildningsförvaltningen Växjö Kommun

Växjö kommuns utbildningsförvaltning har under de två senaste åren implementerat ett operativt ledningssystem med en tydlig styrkedja i förvaltningen; från förvaltningschef till arbetslag ute i skolorna. Inom ramen för implementeringen har nu Hammarsten ledarutveckling, tillsammans med MeUniversity, fått förtroende att träna verksamhetschefen och områdescheferna i operativ ledning. Träningen kommer i huvudsak att omfatta ledningsgruppsutveckling, effektiva operativa möten och proaktivt målstyrt ledarskap genom trestegstänkande.