Bildningsledningen i Eda Kommun

Bildningsledningen i Eda Kommun

Hammarsten ledarutveckling har av chefen för Bildningsverksamheten i Eda kommun Elisabet Björklund, fått förtroendet att träna hennes ledningsorganisation i operativt pedagogiskt ledarskap.   Träningen kommer i huvudsak att omfatta ledningsgruppsutveckling, effektiva operativa möten och proaktivt målstyrt ledarskap genom trestegstänkande.