Överlämning

Överlämning av projekt mellan Arbetschef och Projektchef

Överlämning av projekt från AC – till Projektchef/Platschef Min uppfattning av projektet Här beskriver du som AC hur du ser på projektet. Svårighetsgrad Utmaningar Om det finns speciella förutsättningar som gäller för projektet. Operativa Mål Under operativa mål beskriver du vilka operativa mål som gäller för projektet. Ex. Överlämning till…