Handbok för PL och TL

Handbok för PL och TL

Hammarsten Ledarutveckling kommer innan sommaren ha kommit ut med ytterligare en bok om ledarskap och produktionsledning.

Handbok för PL och TL

Att utveckla en målstyrd organisation som stödjer Lean Production

Den förra boken riktade sig till Rektorer och heter HANDBOK FÖR ATT LEDA EN SKOLA FÖR ELDSJÄLAR och var skriven tillsammans med Christer och Mariell Westlund. Den här boken vänder sig till Produktionsledare och Teamledare i produktion och är tänkt att vara en handbok och stöd  för ledarna i att utveckla en effektiv och  målstyrd organisation. Boken är skriven inom ramen för Lean Produktion.