Lokal Ledningsgruppsträning

Lokal Ledningsgruppsträning

Hammarstensmodellen

Beskrivning träningsprogram för Lokal Ledningsgrupp

Lokal ledningsgrupp är produktionsledarens ledningsorgan på avdelningsnivå. Den består oftast av PL, TL och vissa stödfunktioner så som produktionstekniker eller UH)

Omfattning: 3 heldagar + 2st ½ dagar med ca. 1 månads mellanrum

Deltagare: Befintliga ledningsgrupper med Produktionsledare, teamledaren och stödfunktioner. (Finns inte den lokala ledningsgruppen vid träningsstart utvecklas utvecklas den under träningen)

Antal ledningsgrupper/gång:  upp till 4st.

Lokal ledningsgrupp från TMH med PL, TL och assisterande TL tränar lokalt ledningsmöte.

Övergripande mål

PL, TL och lokal ledningsgrupp skall efter genomförd träning utvecklat en god förmåga att:
Utvecklat och presenterat en ledardeklaration utifrån PL/TL rollen.

 • leda sin verksamhet utifrån ledardeklaration och ett trestegstänkande.
 • leda sin avdelningen utifrån lokal ledningsgrupp.
 • uttrycka behov i relation till team- och avdelningsmålen.
 • samverka inom avdelningen.
 • samverka med stödfunktioner.
 • genomföra avdelningsmöten.
 • reflektera kring nyckelbeteenden i ledarskapet, för att därefter uttrycka behov som finns för att bibehålla eller komma ikapp körplanen.
 • agera utifrån ett personligt ledarskap som kännetecknas av tydlighet, målstyrning och medvetenhet.
 • genomföra effektiva och proaktivt lösnings-fokuserade rapporteringar inom avdelningen.
 • Tillsammans med TL  effektiviserat sina team och team-möten främst vad det gäller följande:
  – Förbättringsmöte och ständiga förbättringar
  – Ordning och reda
  – Medarbetarrapportering in till team-mötet.

Nedanstående ämnesområden kommer att integreras och tränas i utvecklingsprocessen.

 • Ledardeklaration
 • Målstyrning
 • Proaktivt målstyrt ledarskap genom trestegstänkande hos ledarna (Nu, Nästa steg och På sikt)
 • Effektiva lokala lednings- och team-möten
 • Effektiv lösningsfokuserad rapportering
 • Effektiv kommunikation utifrån Transaktionsanalys (TA)
 • Konflikthantering/svåra samtal