Handbok i praktiskt ledarskap

Handbok i praktiskt ledarskap

Hammarstensmodellen

Praktiskt ledarskap för produktion- och teamledare

Att utveckla och leda en processorienterad och målstyrd organisation

inom ramen för Lean Produktion

                                                                                                                          

Med ca 15 års erfarenhet av att utveckla ledare, ledningsgrupper, team och teamledare i  producerande företag, där Toyota Material Handling, Strömsholmen AB, Drömtrappor AB och Sandvik är några av de trognaste kunderna som gett mig stort förtroende. Har jag nu sammanställt de viktigaste erfarenheterna i en handbok. Boken vänder sig till ledare inom produktion och då framförallt till Produktionschef, produktions- och teamledare. Den kan självklart även läsas och vara ett stöd till stödfunktionsledare.

Syftet med handboken är att jag vill att den skall vara ett stöd för produktionschef, produktionsledare och/eller teamledare i det dagliga ledarskapet, men också att vare ett praktiskt hjälpmedel  i arbetet med att;

 • bygga en intern styrkedja som skapar förutsättningar för en effektiv ledning och utveckling av produktionen.
 • Leda och utveckla en effektiv produktionsenhet inom ramen för Lean Produktion

I handboken tas bland annat följande delar upp. Hur jag som;

 • ledare ökar min medvetenhet kring det egna ledarskapet genom att, utifrån mitt operativa uppdrag, formulera en egen ledardeklaration.
 • ledare förankrar mitt ledarskap i produktion.
 • Ledare utvecklar en effektiv operativ styrkedja i produktion, som säkerställer kontroll på den värdeskapande processen i tre steg..
 • ledare arbetar med ett trestegstänkande i mitt ledarskakap (Nu- Nästa steg och på sikt)
 • ledare formulerar ett tydligt operativt mål till mina enheter i produktion.
 • ledare utvecklar en effektiva operativ mötesstruktur på mina möten.
 • produktionsledare leder ett lokalt ledningsmöte, där teamledare och stödfunktionsledare ingår.
 • teamledare leder ett team-/förbättringsmöte.
 • produktions- teamledare leder ett effektivt morgonmöte.
 • produktions- teamledare samverkar med företagets stödfunktioner.
 • ledare tydliggör förväntningar på stödfunktionerna i företaget.

 

Är du intresserad av att veta mer om innehållet i boken eller om du vill köpa boken är du välkommen att kontakta mig på mailadress: lennart@hammarsten.biz eller på telefon 073-8006275.

Priset på boken är 250:-